Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

 

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

 

Módlmy się:

Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.