Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Matki Bożej z Lourdes (2)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.

Najświętsza Panno pokutę zalecająca, módl się za nami.

Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca, módl się za nami.

Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane Poczęcie, módl się za nami.

Niepokalana Córo Boga Ojca, módl się za nami.

Niepokalana Matko Syna Bożego, módl się za nami.

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.

Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.

Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej, módl się za nami.

Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości, módl się za nami.

Niepokalana Arko Przymierza, módl się za nami.

Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża piekielnego, módl się za nami.

Niepokalana Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.

Niepokalana skarbnico łask Boskich, módl się za nami.

Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca, módl się za nami.

Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego, módl się za nami.

Niepokalana bramo niebios, módl się za nami.

Niepokalana Gwiazdo morza, módl się za nami.

Niepokalana Matko Kościoła świętego, módl się za nami.

Niepokalane źródło wszelkich doskonałości, módl się za nami.

Niepokalana przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Niepokalany wzorze wiary, módl się za nami.

Niepokalane źródło Bożej miłości, módl się za nami.

Niepokalany znaku naszego zbawienia, módl się za nami.

Niepokalane światło Aniołów, módl się za nami.

Niepokalana nauczycielko Apostołów, módl się za nami.

Niepokalana chwało Proroków, módl się za nami.

Niepokalana potęgo Męczenników, módl się za nami.

Niepokalana opiekunko Wyznawców, módl się za nami.

Niepokalany wzorze dziewiczej czystości, módl się za nami.

Niepokalana radości ufających Tobie, módl się za nami.

Niepokalana obrono grzeszników, módl się za nami.

Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

Módlmy się:

Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.