Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Gabriela Archanioła

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo Królowo Aniołów, módl się za nami.

Święty Gabrielu Archaniele, stojący przed Bogiem Świadku Jego Mocy i Chwały - módl się za nami.

Święty Gabrielu Archaniele, pełen mądrości Bożej uczestniku postanowień Wszechmogącego.

Święty Gabrielu Archaniele, objawiający nam znaczenie proroctw od Boga

Święty Gabrielu Archaniele, posłańcu Dobrej Nowiny.

Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący Najświętszej Dziewicy Jej wybranie przez Boga.

Święty Gabrielu Archaniele, obdarzający pasterzy radosną nowiną o zbawieniu.

Święty Gabrielu Archaniele, stróżu Nowonarodzonego.

Święty Gabrielu Archaniele, obrońco i przewodniku Świętej Rodziny.

Święty Gabrielu Archaniele, pocieszający i umacniający Jezusa podczas męki w Ogrójcu.

Święty Gabrielu Archaniele, oznajmiający Niewiastom radosną nowinę o Zmartwychwstaniu.

Święty Gabrielu Archaniele, obrońco Kościoła Świętego.

Święty Gabrielu Archaniele, postrachu duchów piekielnych.

Święty Gabrielu Archaniele, dawco przestrogi, pomocy i mądrej rady.

Święty Gabrielu Archaniele, miłosierny przewodniku na drodze do świętości.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


„Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. " (Łk 1.19 ).


Wszechmogący Boże, który nakazałeś swoim Świętym Aniołom otoczyć nas opieką spraw, abyśmy pod przewodnictwem tych potężnych i doskonałych Przewodników i Opiekunów wytrwale podążali ścieżkami naszego życia i pełniąc wiernie Twoją Wolę wzrastali w świętości. 


Obdarz nas Ojcze, za wstawiennictwem Świętego Gabriela Archanioła, łaską mądrości, wiedzy i poznania Ciebie, abyśmy wytrwale podążali drogą którą wskazał nam Jezus i doszli do Twojego Domu w Niebie. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.