Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku

Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Dziewico bez grzechu poczęta, módl się za nami.

O Matko Boża, nieustającego ratunku, módl się za nami.

 

My biedni grzesznicy, do Ciebie wołamy, o Maryjo ratuj nas nieustannie.

Abyśmy Boga, najwyższe dobro, z całego serca miłowali, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy Jezusowi, Boskiemu Synowi Twemu, we wszystkim podobnymi stawać się mogli, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy gorliwym nabożeństwem względem Ciebie Najświętsza Panno przejęci byli, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy grzechy nasze z całych sił duszy nienawidzili, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy często o kresie naszym myśleli, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy Przenajświętszy Sakrament często i godnie przyjmowali, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy okazji do grzechu z całych sił unikali, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy żadnego dnia modlitw świętych nie opuszczali, a szczególnie w czasach pokusy i zwątpienia, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy nieprzyjaciołom wybaczali i wszystkim ludziom życzliwymi byli, o Maryjo pomagaj nieustannie.

Abyśmy w łasce Bożej żyć i umierać mogli, o Maryjo pomagaj nieustannie.

 

We wszystkich potrzebach duszy i ciała; o Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.

W chorobach i boleściach, Matko Boża ratuj nieustannie.

W biedzie i niedostatku, Matko Boża ratuj nieustannie.

Wśród osamotnienia i prześladowania, Matko Boża ratuj nieustannie.

W zgryzotach i smutkach wszelkich, Matko Boża ratuj nieustannie.

W czasie wojen i zaraźliwego powietrza, Matko Boża ratuj nieustannie.

W czasach pokus złego ducha, Matko Boża ratuj nieustannie.

W pokusach ułudnego świata, Matko Boża ratuj nieustannie.

W walce ze złymi skłonnościami zepsutej natury naszej, Matko Boża ratuj nieustannie.

W pokusach przeciw nieczystości, Matko Boża ratuj nieustannie.

W każdym niebezpieczeństwie zgrzeszenia, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy zbliżać się będzie kres życia naszego na tej ziemi, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy na łożu śmierci złożonymi będziemy, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy myśl o śmierci przerażeniem i strachem przejmować nas będzie, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy przy skonaniu złe duchy do rozpaczy nas doprowadzać chciałyby, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy kapłan ostatnie udzielać nam będzie rozgrzeszenie i błogosławieństwo, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy zasłona śmierci zaćmi wzrok nasz i serce bić ustawać będzie, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy krewni, przyjaciele otaczający łoże śmierci naszej, płakać i modlić się będą, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy ducha naszego w ręce Stwórcy oddawać będziemy, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy nędzna dusza moja przed Boskim sadem stanie, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy straszny wyrok wydawanym będzie, Matko Boża ratuj nieustannie.

Gdy w ogniach czyśćcowych cierpieć i za oglądaniem Boga tęsknic będziemy, Matko Boża ratuj nieustannie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

 

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.