Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Matko Słowa Bożego, módl się za nami.

Matko Łaski Bożej, módl się za nami.

Matko wzajemnego przebaczenia, módl się za nami.

Matko Kościoła, módl się za nami.

Matko nadziei, módl się za nami.

Matko wolności, módl się za nami.

Matko hutników, módl się za nami.

Matko rolników, módl się za nami.

Matko wszystkich ludzi pracy, módl się za nami.

Matko pielgrzymów i wygnańców, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Przewodniczko w ciemnościach, módl się za nami.

Obrono upokorzonych, módl się za nami.

Siło słabych, módl się za nami.

Odwago cierpiących, módl się za nami.

 

Piekarska Pani - cudami słynąca, módl się za nami.

Piekarska Pani – oparcie ludu śląskiego, módl się za nami.

Piekarska Pani – chroniąca niedzielę Bożą i naszą, módl się za nami.

Piekarska Pani – umacniająca trwałość naszych rodzin, módl się za nami.

 

Opiekunko inwalidów, módl się za nami.

Opiekunko więźniów, módl się za nami.

Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, módl się za nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.

 

Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, prosimy Cię Matko.

Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą, prosimy Cię Matko.

Weź w opiekę nas i nasze rodziny, prosimy Cię Matko.

Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą, prosimy Cię Matko.

Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego, prosimy Cię Matko.

Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego, prosimy Cię Matko.

Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi, prosimy Cię Matko.

Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament, prosimy Cię Matko.

Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych, prosimy Cię Matko.

Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności, prosimy Cię Matko.

Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli, prosimy Cię Matko.

Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła, prosimy Cię Matko.

Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła, prosimy Cię Matko.

Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była, prosimy Cię Matko.

Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy, prosimy Cię Matko.

Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga, prosimy Cię Matko.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.