Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Matki Boga i ludzi

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

1. Z wszystkich niewiast wybrana, przyjdź i drogę wskaż.

Córko ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź.

Służebnico pokorna, pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

2. Królowo ognisk rodzinnych, przyjdź i drogę wskaż.

Dziewico, wzorze prostoty, do Syna Twego nas prowadź.

Oblubienico cieśli, pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

3. Królowo narodu naszego, przyjdź i drogę wskaż.

uciśnionych nadziejo, do Syna Twego nas prowadź.

Światło łaknących prawdy, pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

4. Pociecho ludu biednego, przyjdź i drogę wskaż.

Pani wszelkiej radości, do Syna Twego nas prowadź.

Matko tkliwego serca, pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

5. Dziewico, Matko Chrystusa, przyjdź i drogę wskaż.

Dziewico, Matko Kościoła, do Syna Twego nas prowadź.

Dziewico, Matko ludzi. , pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

6. Matko, przez Syna nam dana, przyjdź i drogę wskaż.

Matko, która nas słuchasz, do Syna Twego nas prowadź.

Ty nas zawsze rozumiesz. , pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

7. Dziewico z nami idąca, przyjdź i drogę wskaż.

historii świata promieniu, do Syna Twego nas prowadź.

Pośredniczko najlepsza, pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

8. Matko ludzi bezdomnych, przyjdź i drogę wskaż.

Matko prześladowanych, do Syna Twego nas prowadź.

Matko dzieci wzgardzonych, pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

9. Matko ludzi cierpiących, przyjdź i drogę wskaż.

Matko z sercem przeszytym, do Syna Twego nas prowadź.

u stóp krzyża stojąca, pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

 

10. Matko płacząca nad nami, przyjdź i drogę wskaż.

Matko przed karą chroniąca, do Syna Twego nas prowadź.

Matko nas przyjmująca, pokój światu daj.

 

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!