Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Krzyża Świętego (2)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, świata Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na śmierć krzyżową skazany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, krzyż na swoich ramionach niosący, zmiłuj się nad nami.

Jezu, pod krzyżem upadający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, krzyżem przygnieciony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na drzewie krzyża rozciągniony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, do drzewa krzyża przybity, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na krzyżu podwyższony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na krzyżu krew swoją przelewający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, z krzyża modlący się za nieprzyjaciół, zmiłuj się nad nami.

Jezu, z krzyża przebaczający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, z krzyża Matkę swoją żegnający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na krzyżu umierający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na krzyżu włócznią przebity, zmiłuj się nad nami.

Jezu, z krzyża złożony i pogrzebany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na krzyżu uwielbiony, zmiłuj się nad nami.

 

Krzyżu Święty, drzewo życia, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, mocy i mądrości Boża, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, zwycięski sztandarze chwały Chrystusa, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, powszechny znaku zbawienia, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, zadośćuczynienie za nasze grzechy, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, narzędzie pojednania Boga z ludźmi, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, źródło wszelkich łask, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, drogowskazie chrześcijańskiego życia, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, znaku wyznawanej wiary, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, nauczycielu miłości i przebaczenia, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, pociecho smutnych i cierpiących, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, ucieczko skrzywdzonych i zrozpaczonych, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, pomocy na drodze nawrócenia, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, umocnienie pokutujących, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, wolności przed zniewoleniem zła, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, nadziejo umierających, ochraniaj nas.

Krzyżu Święty, zwiastunie zmartwychwstania, ochraniaj nas.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie

W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Módlmy się:

Boże, który w drzewie krzyża zostawiłeś nam pamiątkę męki i śmierci Twojego syna, dozwól prosimy taką czcią otaczać ten znak zbawienia, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


albo


Módlmy się:

Boże, Ty w zgorszeniu krzyża objawiłeś swoją niewysławioną mądrość, spraw abyśmy do głębi przeniknęli chwałę męki Twojego Syna i z ufnością chlubili się Jego krzyżem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen