Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Krzyża Świętego (1)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Krzyżu święty, broń nas.

Krzyżu cudowny, broń nas.

Krzyżu, Drzewo żywota, broń nas.

Krzyżu, na którym śmierć została pokonana, broń nas.

Ozdobo całego chrześcijaństwa, broń nas.

Narzędzie naszego odkupienia, broń nas.

Źródło wszelkiego błogosławieństwa, broń nas.

Pociecho strapionych, broń nas.

Postrachu złych duchów broń nas, broń nas.

Nauko cierpliwości, broń nas.

Obrono i opieko chrześcijan, broń nas.

Kluczu do Królestwa Niebieskiego, broń nas.

Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach

Nadziejo grzeszników, broń nas.

Światło sprawiedliwych Odpoczynku doskonałych, broń nas.

Pociecho cierpiącego Kościoła, broń nas.

Chwało zwycięskiego Kościoła, broń nas.

Przez Patriarchów i Proroków przewidziany znaku naszego zbawienia

Radości Apostołów, broń nas.

Korono Męczenników, broń nas.

Wesele Wyznawców, broń nas.

Tarczo Dziewic, broń nas.

Zadatku wiecznej szczęśliwości, broń nas.

Krzyżu św., który zostałeś uwielbiony, broń nas.

Krzyżu św., który byłeś skropiony Krwią Najświętszą Pana Jezusa, broń nas.

Krzyżu św., który nam wieczną szczęśliwość przygotowałeś, broń nas.

Krzyżu św., który byłeś godny nosić Zbawiciela świata broń nas, broń nas.

 

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, który cierpiałeś hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, który byłeś posłuszny Ojcu Niebieskiemu aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć Twoją mękę, krzyż i śmierć pomiędzy wyrokiem sądu Twojego a duszą moją teraz, a szczególnie w godzinę śmierci mojej. Bądź mi łaskawy i miłosierny. Racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym odpuszczenie grzechów i pokój wieczny. Kościołowi świętemu użycz pokoju i zgody. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.