Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Królowej Aniołów

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Archaniołów, módl się za nami.

Królowo Księstw, módl się za nami.

Królowo Zwierzchności, módl się za nami.

Królowo Mocarstw, módl się za nami.

Królowo Panowań, módl się za nami.

Królowo Tronów, módl się za nami.

Królowo Cherubinów, módl się za nami.

Królowo Serafinów, módl się za nami.

Królowo wszystkich zastępów niebieskich, módl się za nami.

Królowo aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego, módl się za nami.

Królowo aniołów, Matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Królowo aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem, módl się za nami.

Królowo aniołów, która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz zmarłych i nawracasz najzatwardzialszych grzeszników, módl się za nami.

Królowo aniołów, podziwiana przez Boga, aniołów i świętych, módl się za nami.

Królowo aniołów, wspomożycielko nasza w każdej potrzebie, módl się za nami.

Królowo aniołów, nie opuszczająca tych, którzy w tobie pokładają zaufanie, módl się za nami.

Królowo aniołów, która przywracasz wzrok ślepym i łagodzisz cierpienie, módl się za nami.

Królowo aniołów, która lubisz być tak nazywana, módl się za nami.

Królowo aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywającym ciebie, módl się za nami.

Królowo aniołów, usuwająca wszelkie przeszkody z drogi tych, którzy pragną poświęcić się twojemu Synowi, módl się za nami.

Królowo aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą twój szkaplerz, módl się za nami.

Królowo aniołów, która pouczyłaś tak wielu świętych, módl się za nami.

 

Ty, którą Bóg Ojciec cieszy się jako ukochaną córką, módl się za nami.

Ty, którą Syn Boży czci jako swoją Matkę Niepokalaną, módl się za nami.

Ty, którą Duch Święty miłuje jako wierną oblubienicę, módl się za nami.

Ty, która przewodzisz zastępom niebieskim, módl się za nami.

Życie nasze, módl się za nami.

Radości nasza, módl się za nami.

Nadziejo nasza, módl się za nami.

Nasza orędowniczko u Pana, módl się za nami.

Ty, której nikt nie wzywa na próżno, módl się za nami.

Ty, której, po Bogu, najwięcej zawdzięczamy, módl się za nami.

Ty, która dokonałaś tak wielu cudów, módl się za nami.

Ty, której kłaniają się aniołowie, módl się za nami.

 

Królowo aniołów, mocna Sercem twojego Syna, wybaw nas od zagrażającego nam zła.

Królowo aniołów, doskonała wyznawczyni Boskości, wyjednaj dla nas umiłowanie Boga.

Królowo aniołów, największe dzieło Ducha Świętego, wyjednaj dla nas doskonałe posłuszeństwo wobec Jego podszeptów.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, usłysz nas. Chryste, łaskawie wysłuchaj nas.

 

K. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, który dajesz nam dostojną Królową Aniołów, władającą w niebie i na ziemi, spraw, byśmy mogli zaznać niezwykłej opieki, gdy, pogrążeni w niedoli, wezwiemy tym chwalebnym tytułem. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.