Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!


Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo – módl się za nami.

Wszyscy aniołowie i święci – módlcie się za nami.

Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati – módl się za nami.

(módl się za nami – powtarzać po każdym wezwaniu )

Kochający synu i bracie,

Podporo rodzinnego życia,

Przyjacielu nieprzyjaciół,

Najbardziej chrześcijański z naszych towarzyszy,

Przywódco młodzieży,

Pomocniku potrzebującym,

Nauczycielu miłości,

Opiekunie ubogich,

Pociecho chorych,

Sportowcu Bożego Królestwa,

Zdobywco gór życia,

Obrońco prawdy i cnoty,

Przeciwniku każdej niesprawiedliwości,

Dobry obywatelu swojego narodu,

Lojalny synu Kościoła i narodu,

Oddany synu Maryi,

Gorliwy czcicielu Eucharystii,

Żarliwy miłośniku Pisma Świętego,

Oddany naśladowco św. Dominika,

Zapalony czcicielu św. Pawła,

Apostole modlitwy i postu,

Przewodniku ku głębokiej miłości do Jezusa,

Gorliwy w pracy i nauce,

Silna ochrono niewinności,

Radosny we wszystkich okolicznościach życia,

Pilnie strzegący czystości,

Cichy w bólu i cierpieniu,

Wierny obietnicom chrztu świętego,

Wzorze pokory,

Przykładzie bezstronności,

Zwierciadło posłuszeństwa,

Człowieku ośmiu błogosławieństw,

Patronie studentów,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati.


Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś młodego Piotra Jerzego Frassati radością spotkania z Chrystusem i życiem zgodnym z wyznawaną przez niego wiarą w służbie ubogim i chorym; za Jego wstawiennictwem udziel także nam łaski wspinania się jak On szlakiem ewangelicznych błogosławieństw i naśladowania go w zapale szerzenia w społeczeństwie ducha Ewangelii.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.