Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Bożą Rodzicielko, módl się za nami

Święta Wando od dzieciństwa ukochana przez Pana Jezusa, módl się za nami

Święta Wando Powiernico Matki Bożej, módl się za nami

Święta Wando zaszczycona przez całe życie rozmową z Panem Jezusem i Najświętszą Maryją Panną, módl się za nami

Święta Wando szerzycielko Adoracji Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami

Święta Wando serdeczna Przyjaciółko Więźnia Miłości w Świętym Tabernakulum, módl się za nami

Święta Wando mająca największe zamiłowanie do rozmyślania Męki Pańskiej, módl się za nami

Święta Wando w dzieciństwie już poświęcająca się na służbę Panu Bogu, módl się za nami

Święta Wando gardząca zabawami, módl się za nami

Święta Wando obdarowana cierpieniami Krzyża w piątki Wielkiego Postu, módl się za nami

Święta Wando opatrująca chorych i cierpiących, módl się za nami

Święta Wando czuwająca troskliwie przy łożu umierających, módl się za nami

Święta Wando szczególna opiekunko ludu wiejskiego, módl się za nami

Święta Wando jednająca zwaśnionych małżonków, módl się za nami

Święta Wando przykładzie czystości dla dziewic, módl się za nami

Święta Wando wzorze pracowitości z pobożnością zjednoczonej, módl się za nami

Święta Wando wielki i piękny przykładzie pożytecznego żywota dla niezamężnych panien, módl się za nami

Święta Wando Nauczycielko czystej miłości Ojczyzny, módl się za nami

Święta Wando przepowiadająca karę Boża dla ciemiężycieli Polski, módl się za nami

Święta Wando Opiekunko ubogich i sierot, módl się za nami

Święta Wando pierwsza swe imię pogańskie świętością swego życia na święte i chrześcijańskie zamieniająca, módl się za nami

Święta Wando wzorze posłuszeństwa i pokory, módl się za nami

 

Bądź nam miłościwą – przez miłość dla Pana Jezusa,

Bądź nam miłościwą – przez uwielbienie do Najświętszej Maryi Panny,

Bądź Orędowniczką Ojczyzny – przez cześć dla wszystkich Świętych.

 

Abyś zgodę i jedność w narodzie polskim uprosić raczyła u Pana Boga, wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś wyjednała u Jezusa naszego Króla naszego katolickie i mądre rządy dla kraju,wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś złośliwe zamysły sąsiadom Ojczyzny udaremnić raczyła,wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś Ojczyznę naszą ustawicznie polecała Królowej Polski Niepokalanie Poczętej,wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś cześć Najświętszego Sakramentu w narodzie polskim utrwaliła,wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś nawrócenie grzesznikom i odszczepieńcom uprosiła,wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś nam samym Ducha pokoju wyjednała,wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś nas do Ojczyzny Niebieskiej, gdzie sama cieszysz się wieczną radością doprowadziła,wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami świątobliwa Wando Nepomuceno.

W. Aby Pan Bóg raczył wysłuchać prośby naszej.

 

Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny błagamy Cię pokornie abyś służebnicę Twoją, Wandę Nepomucenę, uczynić raczył naszą Opiekunką i Orędowniczką w niebie, a na ziemi wzorem wszelkich cnót, które naśladując moglibyśmy żyć świątobliwie i otrzymać chwałę, którą otrzymała nasza rodaczka Wanda Nepomucena na wieki. Amen.