Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Chrystusa Króla

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, Obrazie Boga Niewidzialnego, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy są stworzone przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, Prawodawco najwyższy, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i Żywocie nasz, przyjdź Królestwo Twoje.

 

Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami.

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, panuj nad duszami

Chryste Królu rozumu, panuj nad duszami

Chryste Królu woli, panuj nad duszami

Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany, panuj nad duszami

Chryste Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany, panuj nad duszami

Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic, panuj nad duszami

Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne, panuj nad duszami

Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata, panuj nad duszami

Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię Świętą, panuj nad duszami

 

Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami.

 Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu, panuj nad rodzinami.

Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, panuj nad rodzinami.

Chryste Królu, najmilszy przyjacielu dzieci, panuj nad rodzinami.

Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom, panuj nad rodzinami.

Chryste Królu, który przez robotę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę, panuj nad rodzinami.

Chryste Królu, który wskrzesiłeś umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza, panuj nad rodzinami.

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście, panuj nad rodzinami.

Chryste Królu, przez Twoją miłość do Marii i Józefa, panuj nad rodzinami.

 

Chryste Królu, Królu i Panie nad Panami, panuj nad narodami.

Chryste Królu wieków nieśmiertelny, panuj nad narodami.

Chryste Królu, który kierujesz wojnami, panuj nad narodami.

Chryste Królu, Książę Pokoju, panuj nad narodami.

Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania, panuj nad narodami.

Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie końca, panuj nad narodami.

Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami, panuj nad narodami.

 

Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.

Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu swego gniewu, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.

Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.

Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.

Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.

Chryste Królu, przez Twą miłosną modlitwę na krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.

W. A pokój trwać będzie bez końca.

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen