Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, Módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska Orłem i Pogonią, Módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy, Módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy, Módl się za nami

Matko Boska – śliczna Panno w pozłacanej szacie, Módl się za nami

Matko Boska – moja Matko z dziecięcych zdrowasiek, Módl się za nami

Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza, Módl się za nami

Matko Wilnian – ta z hejnału katedralnej wieży, Módl się za nami

Matko z wierszy Adamowych, adamowych filareckich pieśni, Módl się za nami

Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu, Módl się za nami

Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich, Módl się za nami

Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich, Módl się za nami

Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino, Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino, Módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem, Módl się za nami

Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią, Módl się za nami

Matko w niebie królująca, ku której – stęsknione… Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony, Módl się za nami


Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną, Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę.