Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Ojca Dominika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Święty Patriarcho Dominiku, módl się za nami

Imieniem Pańskim uprzywilejowany, módl się za nami

Przez Matkę Bożą synem nazwany, módl się za nami

Światło Kościoła Bożego, módl się za nami

Oświecenie świata całego, módl się za nami

Pochodnio wiary gorejąca, módl się za nami

Gwiazdo od wieków jaśniejąca, módl się za nami

Heroldzie słowa Bożego, módl się za nami

Różo cierpliwości, módl się za nami

Zbawienia ludzkiego pragnący, módl się za nami

Męczeństwa pożądający, módl się za nami

Mężu ewangeliczny, módl się za nami

Przykładzie głębokiej pokory, módl się za nami

Miłośniku posłuszeństwa, módl się za nami

Naśladowco Chrystusowego ubóstwa, módl się za nami

Filarze zakonności, módl się za nami

W cnoty wszelkie bogaty, módl się za nami

Żarliwy kaznodziejo, módl się za nami

Zwiastunie świętej ewangelii, módl się za nami

Chorób ciała i duszy lekarzu doskonały, módl się za nami

Opiekunie ubogich i strapionych, módl się za nami

Niezmordowany chwalco Maryi, módl się za nami

Krzewicielu Różańca Świętego, módl się za nami

Z niewinności życia Aniele, módl się za nami

Zakonów trzech mądry Założycielu, módl się za nami

W nawracaniu dusz gorliwy Apostole, módl się za nami

W głoszeniu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto, módl się za nami

W umartwieniu ciała przedziwny męczenniku, módl się za nami

Wielością cnót chwalebny Wyznawco, módl się za nami

Światłem nauki prawdziwy Doktorze, módl się za nami

Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico, módl się za nami

Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze, Nauczycielu i Wodzu, módl się za nami

Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali, módl się za nami

Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli, módl się za nami

Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli, módl się za nami

Abyśmy Kościołowi świętemu użyteczni byli, módl się za nami

Abyśmy w niewinności żyli, módl się za nami

Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości wolni byli, módl się za nami

Abyśmy od nagłej i niespodziewanej śmierci byli zachowani, módl się za nami

Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili, módl się za nami

Abyśmy w godzinie śmierci do chwały wiekuistej przyjętej zostali, módl się za nami


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami święty Ojcze Dominiku!

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!