Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Chórów Anielskich

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Królowo Aniołów; módl się za nami.

 

Św. Michale, módl się za nami.

Św. Gabrielu, módl się za nami.

Św. Rafale, módl się za nami.

Święci Serafinowie, módlcie się za nami.

Święci Cherubinowie, módlcie  się za nami.

Święte Trony, módlcie  się za nami.

Święte Panowania, módlcie  się za nami.

Święte Mocarstwa, módlcie  się za nami.

Święte Zwierzchności, módlcie  się za nami.

Święte Księstwa, módlcie  się za nami.

Święci Archaniołowie, módlcie  się za nami.

Święci Aniołowie, módlcie  się za nami.

 

Błogosławione Duchy, które otaczacie tron Boga i nieustannie śpiewacie Mu, Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, módlcie  się za nami.

Które przeganiacie mrok i oświecacie nasze umysły, módlcie  się za nami.

Które objawiacie nam prawdy Boskie, módlcie  się za nami.

Którym Bóg powierzył opiekę nad ludźmi, módlcie  się za nami.

Które bezustannie kontemplujecie piękno Jego oblicza, módlcie  się za nami.

Które radujecie się z nawrócenia grzesznika, módlcie  się za nami.

Które wyprowadziłyście Lota z Sodomy, módlcie  się za nami.

Które wchodziłyście i schodziłyście z drabiny Jakubowej, módlcie  się za nami.

Które przyniosłyście człowiekowi radość z narodzenia Chrystusa, módlcie  się za nami.

Które służyłyście Jezusowi po Jego czterdziestodniowym poście, módlcie  się za nami.

Które pojawiłyście się u Jego grobu, módlcie  się za nami.

Które przemawiałyście do Jego uczniów po Wniebowstąpieniu, módlcie  się za nami.

Które będziecie towarzyszyły Jego ostatniemu Przyjściu, módlcie  się za nami.

Które będziecie czuwać nad nami w godzinie śmierci, módlcie  się za nami.

Które uwalniacie z czyśćca przebywające tam dusze, módlcie  się za nami.

Które dokonujecie cudów dzięki Mocy Bożej, módlcie  się za nami.

Które macie w swej pieczy państwa i krainy, módlcie  się za nami.

Które uchroniłyście przyjaciół Boga przed tak wieloma niebezpieczeństwami, módlcie  się za nami.

Które pocieszałyście męczenników w ich udręce, módlcie  się za nami.

Które szczególnie chronicie biskupów i władców, módlcie  się za nami.

Wszystkie wasze wieczne Chóry i Hierarchie, módlcie  się za nami.

 

Od wszelkiego grzechu i niebezpieczeństwa, zachowajcie nas, święci Aniołowie.

Od zła diabelskiego, zachowajcie nas, święci Aniołowie, zachowajcie nas, święci Aniołowie.

Od herezji i schizmy, zachowajcie nas, święci Aniołowie, zachowajcie nas, święci Aniołowie.

Od nagłej śmierci, zachowajcie nas, święci Aniołowie, zachowajcie nas, święci Aniołowie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Panie, wysłuchaj modlitwę moją i  spraw, by dotarła do Ciebie moja prośba.

Boże! Który w podziwu godny sposób uporządkowałeś zadania aniołów i ludzi, spraw, by ci, którzy zawsze stoją Twego tronu w niebie, bronili naszych żywotów tu, na ziemi, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.