Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Walentego (2)

Kyrie eleison,

Chryste eleison,

Kyrie eleison,

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas,


Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święty Walenty, kapłanie i męczenniku — módl się za nami,

Gorliwy wyznawco Chrystusa,

Nieustraszony głosicielu Słowa Bożego,

Mężny pasterzu Owczarni Chrystusowej,

Zwierciadło Chrystusowego Kapłaństwa,

Szafarzu miłosierdzia Bożego,

Orędowniku pewny u Boga,

Przykładzie miłosierdzia chrześcijańskiego,

Ojcze ubogich i sierot,

Nadziejo strapionych,

Lekarzu chorych,

Ratunku w każdej chorobie,

Podający rękę niewidomym,

Wypraszający zdrowie duszy i ciała,

Opiekunie młodzieży,

Stróżu czystości przedmałżeńskiej,

Patronie narzeczonych,

Obrońco rodzicielstwa,

Stróżu szczęścia rodzinnego,

Nauczycielu pokornego poddania się woli Bożej,

Przewodniku wśród doświadczeń życia,

Wzorze poświęcenia się dla Boga,

Towarzyszu podróżujących,

Podporo upadających,

Ostojo w niebezpieczeństwach,

Obrońco w godzinie śmierci naszej,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami, święty Walenty.Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się

Panie Jezu Chryste, któryś chwałą niebieską obdarzył świętego Walentego, kapłana i męczennika, udziel nam za jego wstawiennictwem zdrowia duszy i ciała, abyśmy czystym sercem mogli Ci służyć. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

Amen.