Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Boskiej Opatrzności

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Opatrzności Boska, godny Przedmiocie miłości Aniołów i ludzi, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, kierowana przez Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, która wszystkim kierujesz ze sprawiedliwością, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, nadziejo naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, pociecho pielgrzymów, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, przewodniku duszy mojej, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, drogo do nieba, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, pomocy we wszystkich niebezpieczeństwach, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, niewyczerpany skarbie wszelkiego dobra, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, utwierdzenie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, nadziejo największych grzeszników, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, ucieczko strapionych, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, pomocy we wszystkich naszych potrzebach, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, uspokojenie serca i duszy, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, pomocy najpewniejsza w cierpieniu, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, karmicielko głodnych, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, opieko ubogich i opuszczonych, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, pociecho wdów i sierot, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, najgodniejsza naszego poszanowania i uwielbienia, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, nie opuszczająca nigdy w Tobie ufających, zmiłuj się nad nami.

 Opatrzności Boska, przybywająca na ratunek tym, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Chwalimy Twoją świętą Opatrzność,

W. I poddajemy się pod jej święte rządy.

 

Módlmy się:

O Boże wielki, który nie odmawiasz wejrzenia na nas, tak niegodnych, opatrznościowym i świętym swoim wzrokiem, użycz nam tej łaski, pokornie Cię błagamy, żebyśmy się zupełnie poddali przez cały ciąg naszego życia najdoskonalszym rozporządzeniom Twojej świętej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.