Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do bł. Salomei

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Błogosławiona Salomeo, módl się za nami.

Szczepie krwi Piastowskiej, módl się za nami.

Wzorze godności królewskiej, módl się za nami.

Obrazie cnoty anielskiej, módl się za nami.

Kwiecie wstydliwości, módl się za nami.

Perło czystości, módl się za nami.

Przykładzie niewinności, módl się za nami.

Królowo najpokorniejsza, módl się za nami.

Żywicielko ubogich, módl się za nami.

Opiekunko wdów i sierot, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Lekarko chorych, módl się za nami.

Krzewicielko wiary katolickiej, módl się za nami.

Skarbnico niebieskich darów, módl się za nami.

Wybrana córko św. Franciszka, módl się za nami.

Oblubienico Chrystusowa, módl się za nami.

Wzgardzicielko świata, módl się za nami.

Wzorze zakonności, módl się za nami.

Zwierciadło pobożności, módl się za nami.

Przykładzie świątobliwości, módl się za nami.

Męczennico umartwieniem, módl się za nami.

Dziewic matko i ozdobo, módl się za nami.

W życiu wsławiona cnotami, módl się za nami.

Po śmierci sławna cudami, módl się za nami.

Dziedziczko niebieskiej ojczyzny, módl się za nami.

Towarzyszko wszystkich świętych, módl się za nami.

Patronko Polski, módl się za nami.

Tarczo w jej obronie, módl się za nami.

Pośredniczko rodaków przed Bogiem, módl się za nami.

Wspomożenie prześladowanych za wiarę, módl się za nami.

Nadziejo lepszej przyszłości, módl się za nami.

Módl się za nami błogosławiona Salomeo, módl się za nami.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych, módl się za nami.

 

Módlmy się:

Boże, któryś w błogosławionej Salomei wzgardę ziemskiego żywota z czystością panieńską połączył; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.