Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do bł. Bronisławy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

 

Bł. Bronisławo, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, Oblubienico Pana Jezusa, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, córko czcigodna św. Norberta, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, różo wonna w Zakonie norbertańskim, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, chlubo i strażniczko klasztoru zwierzynieckiego, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, profesko zgromadzenia zwierzynieckiego, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, w młodym wieku na służbę Bogu się oddająca, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, pochodnio przed tronem Boga gorejąca, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, Serce Boże rozweselająca, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, wzgardzicielko światowej próżności i doczesnej wielkości, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, w rozmyślaniu pobożnym ku niebu się wzbijająca, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusowych, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, krzyże i utrapienia chętnie dla Boga znosząca, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, obrazie cierpliwości, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, miłośnico ubóstwa, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, lilio czystości, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, mistrzyni cnót znamienitych, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, opiekunko do Ciebie się uciekających, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w Czyśćcu cierpiących, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, w utrapieniach i nieszczęściach osłodo, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, patronko Królestwa Polskiego, módl się za nami.

 

My grzeszni przez Ciebie Pana Boga prosimy, przyczyń się za nami.

Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam życia świątobliwego zamiłowanie, przyczyń się za nami.

Przez głęboką pokorę Twoja, uproś nam wzgardę próżności światowych, przyczyń się za nami.

Przez obfitość łask Boskich Tobie udzielonych, uproś nam odpuszczenie grzechów i zbawienie duszy, przyczyń się za nami.

Przez obecność Boga przy Twojej śmierci, uproś nam obecność Boga w godzinę śmierci naszej, przyczyń się za nami.

Przez szczęśliwą śmierć Twoja, uproś nam skonanie dobre i śmierć w łasce Bożej, przyczyń się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.  Módl się za nami Bł. Bronisławo.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

 

Módlmy się:

Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających; dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię przez zasługi i przyczynę bł. Bronisławy, służebnicy Twojej, nie gardź naszym najpokorniejszym błaganiem, a broń nas od zguby wiecznej, jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.