Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania za konających

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za tę duszę.

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za tę duszę.

Święty Ablu, módl się za tę duszę.

Wszyscy Sprawiedliwi, módlcie się za tę duszę.

Święty Janie Chrzcicielu módl się za tę duszę.

Święty Abrahamie, módl się za tę duszę.

Święty Józefie, módl się za tę duszę.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za tę duszę.

Święty Piotrze, módl się za tę duszę.

Święty Pawle, módl się za tę duszę.

Święty Andrzeju, módl się za tę duszę.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za tę duszę.

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za tę duszę.

Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, módlcie się za tę duszę.

Święty Szczepanie, módl się za tę duszę.

Święty Wawrzyńcze, módl się za tę duszę.

Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za tę duszę.

Święty Sylwestrze, módl się za tę duszę.

Święty Grzegorzu, módl się za tę duszę.

Święty Augustynie, módl się za tę duszę.

Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za tę duszę.

Święty Benedykcie, módl się za tę duszę.

Święty Franciszku, módl się za tę duszę.

Święty Kamilu, módl się za tę duszę.

Święty Janie Boży, módl się za tę duszę.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za tę duszę.

Święta Anno, módl się za tę duszę.

Święta Mario Magdaleno, módl się za tę duszę.

Święta Łucjo, módl się za tę duszę.

Wszystkie święte Panny i Wdowy, módlcie się za tę duszę.

 

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nią.

Bądź jej miłościw, odpuść jej Panie.

Bądź jej miłościw, wybaw ją Panie.

Od gniewu Twego, wybaw ją Panie.

Od niebezpieczeństwa śmierci, wybaw ją Panie.

Od złej śmierci, wybaw ją Panie.

Od mąk piekielnych, wybaw ją Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw ją Panie.

Od mocy szatańskiej, wybaw ją Panie.

Przez narodzenie Twoje, wybaw ją Panie.

Przez krzyż i mękę Twoją, wybaw ją Panie.

Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw ją Panie.

Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje wybaw ją Panie.

Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw ją Panie.

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela, wybaw ją Panie.

W dzień Sądu, wybaw ją Panie.

 

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś jej grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie.

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Któryś cierpiał za nas rany...