Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania różańcowa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Maryjo, Tajemnico Słowa Wcielonego, módl się za nami.

Dziewico pozdrowiona przez Gabriela, módl się za nami.

Nosząca Tajemnice Życia Syna, módl się za nami.

Kształtująca w sobie Oblicze Jezusa, módl się za nami.

Obdarzona przez Ojca pełnią łask, módl się za nami.

Odczuwająca obecność Jezusową, módl się za nami.

Okazująca posłuszeństwo wiary, módl się za nami.

Odpowiadająca na Wolę Bożą, módl się za nami.

Obecna w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła, módl się za nami.

Oddająca Stwórcy chwałę, módl się za nami.

Pierwsza z wierzących, módl się za nami.

U Której szukamy Owocu Żywota, módl się za nami.

Sercem skupiona na Jezusie, módl się za nami.

Pytająca z pokorą Boga, módl się za nami.

Wnikająca w ocean Miłości Stwórcy, módl się za nami.

Ze wszystkich najbliższa Chrystusowi, módl się za nami.

Modląca się w ukryciu do Ojca, módl się za nami.

Rodząca dzieci Mistycznego Ciała swego Syna, módl się za nami.

Zaniepokojona o Jezusa, módl się za nami.

Troszcząca się o ludzkie wzrastanie Syna, módl się za nami.

Nauczająca samego Jezusa, módl się za nami.

Kontemplująca Oblicze Chrystusa, módl się za nami.

Interweniująca u Jezusa w Kanie Galilejskiej, módl się za nami.

Głosicielko Ewangelii, módl się za nami.

Rzeczniczko ludzkich potrzeb, módl się za nami.

Skutecznie wstawiająca się u Boga, módl się za nami.

Mająca miłosierne serce Matki, módl się za nami.

Zachowująca wielkie sprawy w sercu, módl się za nami.

Czytająca w duszy Jezusa, módl się za nami.

Wykonująca polecenia Chrystusa, módl się za nami.

Obecna w ukryciu, módl się za nami.

Żyjąca w Chrystusie, módl się za nami.

Matko, Nauczycielko i Przewodniczko, módl się za nami.

Jaśniejąca blaskiem Jezusa, módl się za nami.

Prowadząca nas do sekretu radości, módl się za nami.

Przypominająca wiernym Chrystusa, módl się za nami.

Wszechmocna z łaski, módl się za nami.

Modląca się z nami do Jezusa, módl się za nami.

Najlepiej znająca Zbawiciela, módl się za nami.

Niewiasto wiary, milczenia i słuchania, módl się za nami.

Przykładzie zawierzenia, módl się za nami.

Oparta w działaniu na Chrystusie, módl się za nami.

Znająca ukryte uczucia Jezusa, módl się za nami.

Powracająca myślą do Syna, módl się za nami.

Serdecznie rozmawiająca z Chrystusem, módl się za nami.

Rozumiejąca przesłanie Mesjasza, módl się za nami.

Której miecz boleści przeniknął duszę, módl się za nami.

Spoglądająca czule na Oblicze Syna pod Krzyżem, módl się za nami.

Której umierający Syn powierzył dzieci Kościoła, módl się za nami.

Przyjmująca do siebie nowego syna Jana, módl się za nami.

Współuczestnicząca w Męce i Śmierci Zbawiciela, módl się za nami.

Maryjo ze spojrzeniem pełnym adorującego zadziwienia, módl się za nami.

Maryjo pod Krzyżem ze spojrzeniem pełnym bólu, módl się za nami.

Maryjo ze spojrzeniem przenikliwym, módl się za nami.

Maryjo ze spojrzeniem pytającym, módl się za nami.

Maryjo ze spojrzeniem rozpromienionym radością Zmartwychwstania, módl się za nami.

Maryjo ze spojrzeniem rozpalonym wylaniem Ducha Świętego, módl się za nami.

Umacniająca w misji Apostołów, módl się za nami.

Otwierająca na wiarę serca uczniów, módl się za nami.

Doświadczająca Nowego Życia, módl się za nami.

Wspominająca o Jezusie, módl się za nami.

Wypraszająca wylanie Ducha, módl się za nami.

Ukazująca Drogę Jezusową, módl się za nami.

Ikono macierzyństwa Kościoła, módl się za nami.

Szczególny członku Kościoła, módl się za nami.

Wzorze kontemplacji Chrystusa, módl się za nami.

Wprowadzająca w Misterium Chrystusa, módl się za nami.

Zgromadzona z Kościołem na modlitwie, módl się za nami.

Uczestnicząca w zmartwychwstaniu ciał, módl się za nami.

Troszcząca się o Kościół pielgrzymujący, módl się za nami.

Podtrzymująca nas wstawiennictwem, módl się za nami.

Matko życia i godziny naszej śmierci, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen