Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania pokory

Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.

Od pragnienia, by być szanowanym, wybaw mnie Panie.

Od pragnienia, by być kochanym, wybaw mnie Panie.

Od pragnienia, by być chwalonym, wybaw mnie Panie.

Od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami, wybaw mnie Panie.

Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych, wybaw mnie Panie.

Od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę, wybaw mnie Panie.

Od pragnienia, by być podziwianym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być upokorzonym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być lekceważonym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być odrzuconym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być oszukanym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być zapomnianym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być wyśmianym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być obrażonym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być podejrzanym, wybaw mnie Panie.

Od obawy, by nie być ostatnim, wybaw mnie Panie.

 

Aby inni byli bardziej kochani ode mnie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.

Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja abym mógł się umniejszać, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.

Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.

Aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.

Aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja na ile mogę stał się świętym, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.

Abym nienawidził wszelkiego grzechu, lecz pragnął świętość całym sercem, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.

Abym pragnął zawsze poznać prawdę o sobie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.

Abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.

Abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.