Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania o Robotników na żniwo Pańskie

Panie Jezu Chryste, który dla odkupienia świata stałeś się posłuszny aż do śmierci i do uczniów powiedziałeś: Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje, racz to sprawić, byśmy myśląc o tej intencji, z jaką sam prosiłeś Ojca na ziemi, mogli te modły doprowadzić do końca i przez nieskończone miłosierdzie Twoje, jak i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Matki Twojej oraz wszystkich świętych, i byśmy zasłużyli na ich wysłuchanie. Amen.

 

Chryste Zbawicielu rodzaju ludzkiego, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, oczekiwanie i zbawienie rodzaju ludzkiego, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, światło i bramo rodzaju ludzkiego, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, Mistrzu i Nauczycielu rodzaju ludzkiego, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, Pasterzu i Przywódco rodzaju ludzkiego, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, Drogo i Prawdo rodzaju ludzkiego, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, Ojcze i Lekarzu rodzaju ludzkiego poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, który za pośrednictwem gwiazdy objawiłeś się rodzajowi ludzkiemu, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, posłany na niesienie Ewangelii ubogim, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, który Apostołów uczyniłeś rybakami ludzi, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, który ucząc, obchodziłeś wszystkie miasta i osiedla, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, któryś nawracanie dusz nazwał swym pokarmem, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, który chciałeś by Twoi uczniowie stali się światłem świata, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, któryś bezczynnych robotników posłał do swej winnicy jeszcze o jedenastej godzinie, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, któryś swemu Apostołowi, św. Piotrowi, i jego następcom przekazał kapłaństwo związywania i rozwiązywania, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, któryś z Pawła prześladowcy uczynił naczynie wybrania i nauczyciela pogan, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, któryś uczniów swoich rozesłał na wszystkie miejsca, na które przyjść miałeś, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, któryś nakazał głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, któryś oznajmił, że masz jeszcze inne owce doprowadzić do swej Owczarni, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, który prosiłeś Ojca, by poganie byli Twoim dziedzictwem, a okrąg ziemi Twą posiadłością, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, któryś Maryję Najświętszą Matkę Twoją ustanowił Twoich Apostołów Panią, Mistrzynią i Królową, poślij robotników na żniwo Twoje.

Chryste, przez najświętsze Tajemnice odkupienia rodzaju ludzkiego, oraz przez zasługi i wstawiennictwo najświętsze Maryi bez grzechu poczętej, i zasługi wszystkich Świętych, poślij robotników na żniwo Twoje.

 

K. Zbaw sługi Twoje, Panie.

W. I objaw Imię Twe wszystkim narodom.

 

Módlmy się:

Boże, który złączyłeś różnorodność pogaństwa w wyznawaniu Twojego Imienia, udziel nam łaski, byśmy chcieli i mogli wykonać to, co nakazujesz, aby u ludu Twego wezwanego do wieczności, była jedna wiara w myślach i pobożność w działaniu.

Boże, Pasterzu i Rządco wiernych, wejrzyj łaskawie na sługę Twego ..., którego zechciałeś ustanowić Pasterzem Twego Kościoła, spraw prosimy, aby słowem i przykładem tak postępował, iżby wraz z powierzoną mu trzodą doszedł do życia wiecznego.

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko; racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.