Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania o Miłosierdziu Bożym

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Jego, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do bytu, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w osobie Słowa Wcielonego, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże w ustanowieniu i sprawowaniu sakramentów świętych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, nieograniczone w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezmierzone w Sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże w uświęcaniu sprawiedliwych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże w doskonaleniu dusz gorliwych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, uzdrowienie chorych i cierpiących, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, chroniące od ognia piekielnego, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ochłodo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie Świętych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach wiary, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarowujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami

 

K. Litościwy i miłosierny Pan, cierpliwy i wielce Miłosierny

W. Przeto zmiłowanie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę.

 

Módlmy się:

Wiekuisty Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości są nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, ani upadali na duchu, lecz z coraz to większą ufnością zgadzali się z Twoją świętą wolą, która jest miłością i miłosierdziem samym. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.