Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania o męce Pańskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, trzykrotnie do Ojca się modlący, zmiłuj się nad nami.

Jezu, krwawy pot wylewający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, przez Anioła umocniony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, od Judasza pocałowaniem wydany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, pojmany i związany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, przed Annasza i Kajfasza stawiony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, przez fałszywych świadków oskarżony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na śmierć osądzony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, oplwany i policzkowany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, po trzykroć przez Piotra zaprzany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, w białą szatę przyodziany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nad Barabasza pogardzony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, przed Piłatem niesłusznie oskarżony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, okrutnie biczowany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, cierniem koronowany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, od żołnierzy oplwany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, na śmierć krzyżową osądzony, zmiłuj się nad nami.

Jezu, krzyż ciężki dźwigający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, do krzyża gwoździami przybity, zmiłuj się nad nami.

Jezu, z niezbożnymi łotry ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, żółcią i octem napawany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, za krzyżujących modlący się, zmiłuj się nad nami.

Jezu, łotrowi raj obiecujący, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Matkę swą Janowi św. polecający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, do Ojca o ratunek wołający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, duszę w ręce Boga Ojca oddający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, konający i za nas umierający, zmiłuj się nad nami.

Jezu, włócznią po śmierci przebity, zmiłuj się nad nami.

Jezu, z krzyża złożony i pogrzebiony, zmiłuj się nad nami.

 

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

 

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie.

Od wszystkiego złego, wybaw nas Panie.

Przez ciężką mękę swoją, wybaw nas Panie.

Przez śmierć i krew najświętszą Twoją, wybaw nas Panie.

Przez miłość, którąś nas ukochał, wybaw nas Panie.

Przez boleść Matki Twojej pod krzyżem stojącej, wybaw nas Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Wielkie ciemności się stały, gdy tłuszcza ukrzyżowała Jezusa, a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim: „Boże mój; Boże mój! Czemuś mnie opuścił?”

 

Ojcze nasz...

 

K. Jezus Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.

W. Śmierci krzyżowej.