Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania małżonków

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Aby miłość nasza wciąż dojrzewała a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy „bycie jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili, je przeżywać w czystości, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy obdarzali się zaufaniem, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam „cichych dni”, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Boże, Ty powiedziałeś „niedobrze być człowiekowi samemu” i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom swojego wszechmocnego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

W: Jak na weselu w Kanie przemieniaj, Panie, nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

 

Módlmy się:

Boże, Wiekuista Miłości, Ty „na początku” stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią, spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach, gestach naśladowali Ciebie, swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku” i miłuje „do końca”. Amen