Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania Eucharystyczna (2)

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Chlebie Żywy, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Chlebie Prawdziwy, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Chlebie za nas przełamany, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Chlebie, który zstąpił z nieba, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Chlebie dający życie światu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Powszedni Chlebie dusz naszych, zmiłuj się nad nami.

Ofiaro czysta, zmiłuj się nad nami.

Ofiaro Święta, zmiłuj się nad nami.

Ofiaro nieskalana, zmiłuj się nad nami.

Boska Ofiaro, zmiłuj się nad nami.

 

Przez Ostatnią Wieczerzę, wybaw nas Panie.

Przez Twoje ofiarowane Ciało, wybaw nas Panie.

Przez Twoją Krew przelaną, wybaw nas Panie.

Przez Twoje święte Rany, wybaw nas Panie.

Przez Twoją śmierć na Krzyżu, wybaw nas Panie.

Przez Twoje chwalebne Zmartwychwstanie, wybaw nas Panie.

Przez Twoje Wniebowstąpienie, wybaw nas Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach,

W. Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

 

Módlmy się:

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki. Daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.