Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Trójco jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, który jako Ojciec, opatrznością wszystko rządzisz, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, obrońco nasz i zapłato nasza wieczna, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi panującymi, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej zawsze przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

 

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie.

Przez wszechmocność Twoją, Boże Ojcze Stworzycielu nasz, wybaw nas Panie.

Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją Synu Boży, Zbawicielu nasz, wybaw nas Panie.

Przez oświecenie Twoje, Duchu Święty, Pocieszycielu nasz, wybaw nas Panie.

Przez przyczynę Przenajświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, prosimy niegodne stworzenia Twoje, wybaw nas Panie.

Abyśmy Ciebie, Boga i Pana  naszego z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił naszych chwalili i miłowali, wybaw nas Panie!

Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali, wybaw nas Panie!

Abyśmy zgodę i pokój pomiędzy pany i ludem chrześcijańskim sprawować i pomnażać raczył, wybaw nas Panie!

Abyś wszystkie kraje od wszelkich plag sprawiedliwości Twojej zachować raczył, wybaw nas Panie!

Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twego przyjąć raczył, wybaw nas Panie!

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, odpuść nam Panie.

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, wysłuchaj nas Panie.

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

 

Boże, usłysz nas, Boże wysłuchaj nas!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał sługom Twoim w wyznawaniu prawdziwej wiary, poznać chwałę Trójcy wiekuistej i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa, pokornie Cię prosimy, abyśmy mocą tej wiary zawsze byli od wszelkich niebezpieczeństw obronienie. Miłosierny Boże, Ojcze, Synu, Duchu Święty, który nad żywymi i umarłymi panujesz i nad wszystkimi miłosierdzie Twe okazujesz, pokornie Cię prosimy, okaż miłosierdzie Twoje wszystkim ludom, a duszom wiernych zmarłych daj odpoczynek wieczny. Amen.

 

Uwielbienia Trójcy Przenajświętszej

Oddaję Ci cześć i wielbię Cię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą, którą Bóg Ojciec w swojej wszechmocności czci Syna i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Wielbię Cię i błogosławię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą czcigodną chwałą, którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą najgodniejszą chwałą, którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki. Amen.