Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Walentego (1)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Św. Maryjo, módl się za nami.

Św. Walenty, kapłanie i męczenniku, módl się za nami.

Św. Walenty, obrońco chrześcijaństwa, módl się za nami.

Św. Walenty, patronie miłościwy, módl się za nami.

Św. Walenty, lekarzu chorych, módl się za nami.

Św. Walenty, Ojcze ubogich i sierot, módl się za nami.

Św. Walenty, zwierciadło kapłanów, módl się za nami.

Św. Walenty, pogromco złych mocy, módl się za nami.

Św. Walenty, przykładzie doskonałości, módl się za nami.

Św. Walenty, wskrzeszający umarłych, módl się za nami.

Św. Walenty, obrońco panieńskiej czystości, módl się za nami.

Św. Walenty, Serafinie miłości Bożej, módl się za nami.

Św. Walenty, wiary katolickiej kolumno, módl się za nami.

Św. Walenty, pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Św. Walenty, przedziwny cudotwórco, módl się za nami.

Św. Walenty, apostole pełny gorliwości, módl się za nami.

Św. Walenty, obrońco męczenników Chrystusowych, módl się za nami.

Św. Walenty, patronie w wielkiej chorobie, módl się za nami.

Św. Walenty, towarzyszu aniołów, módl się za nami.

Św. Walenty, palmo męczenników, módl się za nami.

Św. Walenty, Arko Nowego Przymierza, módl się za nami.

Św. Walenty, uśmierzający wszelką chorobę, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami św. Walenty.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, który ogniem miłości rozpaliłeś św. Walentego i sprawiłeś, że pogardził groźbami tyrana, spraw, byśmy czcząc Jego męczeństwo, zostali uwolnieni od wszelkich chorób i od grzechu śmiertelnego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.