Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Papieska)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami.

Umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego, módl się za nami.

Oblubienico Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Obdarzona mądrością Ducha Świętego, módl się za nami.

Ikono tajemnicy Boga-Miłości, módl się za nami.

Radosna ofiaro Miłości Miłosiernej, módl się za nami.

Ukochana córko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.

Doktorze Kościoła Świętego, módl się za nami.

Córko Karmelu wskazująca drogę do zbawienia, módl się za nami.

Wierna córko św. Teresy od Jezusa, módl się za nami.

Wierna uczennico św. Jana od Krzyża, módl się za nami.

Patronko nie lękających się przystąpić do Boga, módl się za nami.

Patronko wątpiących i zrozpaczonych, módl się za nami.

Patronko misji i misjonarzy, módl się za nami.

Patronko przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, módl się za nami.

Opiekunko małych i pokornych, módl się za nami.

Wzorze mądrości ewangelicznej, módl się za nami.

Wzorze miłości bliźniego, módl się za nami.

Wzorze miłości dążącej do prawdy, módl się za nami.

Wzorze pokory, przyjmującej wszystko, jako dar Boga, módl się za nami.

Wzorze dziecięcej ufności i zawierzenia Bogu, módl się za nami.

Wzorze świętości dostępnej dla każdego, módl się za nami.

Wzorze autentycznego życia duchowego, módl się za nami.

Nauczycielko poznania Chrystusa, módl się za nami.

Nauczycielko umiłowania Kościoła, módl się za nami.

Nauczycielko modlitwy, módl się za nami.

Mistrzyni wiary, módl się za nami.

Mistrzyni drogi dziecięctwa duchowego, módl się za nami.

Mistrzyni chrześcijańskiego życia, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Panie, który rzekłeś: Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, daj nam, prosimy, tak naśladować św. Teresę, dziewicę, w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.