Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Tarsycjusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, odważny męczenniku, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, obrońco Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, miłośniku Eucharystii, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, wierny sługo Chrystusa Eucharystycznego, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, przykładzie odwagi i poświęcenia, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, nad swój wiek roztropny i bohaterski, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, wzorze dla chrześcijańskiej młodzieży, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, młodzieńcze czysty, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, lilio czystości, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, wzorze odwagi, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, ofiaro Boskiej miłości, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, zwycięzco samego siebie, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, młody apostole, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, wzorze ofiarnej służby, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, pocieszycielu czekających na śmierć, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, pomocy konających, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, ozdobo Kościoła Chrystusowego, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, patronie ludzi młodych, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, patronie pełniących służbę przy Ołtarzu Pana, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święty Tarsycjuszu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.