Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Szarbela

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Szarbelu, módl się za nami.

Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, hojny Dawco przepełniający wszystko, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, wzgarcicielu wszelkich bogactw tego świata, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współczucia, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, aromacie drogocenny przenikający świat, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, hojny Dawco napełniający Błogosławieństwami stworzenia, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, światło oświecające Kościół Boży, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłości każde cierpienie, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, Aniele w naturze człowieka, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów, wzmacniaj naszą wiarę.

Święty Szarbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo, wzmacniaj naszą wiarę.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święty Szarbelu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwieniu i sposobach uświęcania się. Amen.