Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Stanisława Kostki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami.

Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający, módl się za nami.

Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu Ołtarza, módl się za nami.

Święty Stanisławie, ukochany synu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.

Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary, módl się za nami.

Święty Stanisławie, łaskawy obrońco konających, módl się za nami.

Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Tow. Jezusowego, módl się za nami.

Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco, módl się za nami.

Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych, módl się za nami.

Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, módl się za nami.

Święty Stanisławie, niewzruszona wśród prześladawania opoko, módl się za nami.

Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa, módl się za nami.

Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa, módl się za nami.

Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości, módl się za nami.

Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości, módl się za nami.

Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego, módl się za nami.

Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów, módl się za nami.

Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu niewinności aż da śmierci dochował, módl się za nami.

Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili, módl się za nami.

Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła, módl się za nami.

Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędził, módl się za nami.

Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział, módl się za nami.

Święty Stanisławie, którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie, módl się za nami.

Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował, módl się za nami.

Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej, módl się za nami..

 

Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, uproś nam u Boga.

Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili, uproś nam u Boga.

Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli, uproś nam u Boga.

Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali, uproś nam u Boga.

Abyśmy zawsze bogobojnie żyli, uproś nam u Boga.

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli, uproś nam u Boga.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

K. Módl się za nami św. Stanisławie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.