Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Rity (2)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Niepokalana Dziewico, módl się za nami.

Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.

Matko Serca Najświętszego, módl się za nami.

Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.

Święta Rito, wzorze pokory, módl się za nami

Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą, módl się za nami

Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela, módl się za nami

Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela, módl się za nami

Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała, módl się za nami

Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła, módl się za nami

Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła, módl się za nami

Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała, módl się za nami

Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła, módl się za nami

 

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali, uproś nam Święta Rito.

Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali, uproś nam Święta Rito.

Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył, uproś nam Święta Rito.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami Święta Rito.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.