Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Rity (1)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.

Święty Augustynie, módl się za nami.

Święta Moniko, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami.

Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.

Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami.

Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami.

Przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami.

Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, módl się za nami.

Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami.

Ozdobo zakonu augustiańskiego, módl się za nami.

Różo miłości, módl się za nami.

Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami.

Oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami.

Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona, módl się za nami.

Święta Rito, raną na czole ozdobiona, módl się za nami.

Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą, módl się za nami.

Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami.

Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami.

Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami.

Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami.

 

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy Twoje cnoty naśladowali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

 

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie.

We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nas, Panie.

We wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas, Panie.

W każdym smutku i przeciwności, wspomagaj nas, Panie.

W krzyżu i cierpieniu, wspomagaj nas, Panie.

W godzinę śmierci, wspomagaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święta Rito.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.