Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Koronka do Świętej Rodziny

Do odmawiania na różańcu – 5 dziesiątek


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...


Na dużych paciorkach:

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu,

który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.


Na małych paciorkach (10x):

Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas,

dopomagajcie nam, ratujcie nas.


Na zakończenie:

Chwała Ojcu i Synowi...