Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Krótka koronka za dusze zmarłych

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Ofiarowanie:

Boże mój, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci odpusty, których będę mógł(a) dostąpić za dusze w Czyśćcu cierpiące (albo za duszę N.).


Na dużych paciorkach zwyczajnego różańca uczyń akt wiary, nadziei i miłości, jak następuje:

Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.

Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.

Kocham Cię, Panie, boś jest nieskończonej godzien miłości.


Na małych paciorkach dziesięć razy wezwanie:

Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.


Zakończyć znakiem Krzyża Świętego i tą modlitwą:

Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci odpusty, jakich mogłem(am) dostąpić i proszę Cię, abyś je przyjął za dusze w Czyśćcu cierpiące, (albo za duszę N.).


Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!

Słodkie Serce Maryi, módl się za nami!