Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Do prywatnego odmawiania na różańcu


W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Na początku:

Wierzę w Ciebie Boże żywy...

Ufam Tobie boś Ty wierny...

Boże choć Cię nie pojmuję...

Ach żałuję za me złości...


Na dużych paciorkach:

Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.


Na małych paciorkach:

O mój Jezu okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze a będziemy zbawieni.


Na zakończenie 3 razy:

Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

O Jezu którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce błagam Cię wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal miłością Twoją abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. Amen.