Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Koronka do Opatrzności Bożej

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Na początku

O Jezu, posłany przez Ojca na ziemię jako Zbawiciel człowieka, spraw, aby nasza modlitwa stała się współudziałem z Jego Opatrznością.


Na dużych paciorkach

Opatrzności Boga Żywego, Stwórcy i Odkupiciela, czuwaj nad nami i nad całym światem.


Na małych paciorkach

Opatrzności Boża, naucz nas pomnażać Twoje dary i rozdzielać ich owoce naszym bliźnim.


Zakończenie

Ojcze Przedwieczny, z dziecięcą ufnością powierzamy Ci naszą przyszłość i wraz z Matką Kościoła uwielbiamy Twój zamysł zbawienia wszystkich ludzi, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.