Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku


Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem


Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie

Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie


Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem


Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli

W koło szopę o północy obiegli, obiegli


Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem


Anioł Pański sam ogłosił te dziwy

Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi


Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem


Anioł Pański kuranciki wycina, wycina

Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna


Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem


Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła

Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła


Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem


Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku


Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem