Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Triumfy Króla niebieskiego

Triumfy Króla niebieskiego,

zstąpiły z nieba wysokiego.


Pobudziły pasterzów,

dobytku swego stróżów,

śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.


Chwała bądź Bogu w wysokości,

a ludziom pokój na niskości.

Narodził się Zbawiciel,

dusz ludzkich Odkupiciel,

na ziemi, na ziemi, na ziemi.


Zrodziła Maryja Dziewica,

wiecznego Boga bez rodzica.

By nas z piekła wybawił,

a w niebieskich postawił,

pałacach, pałacach, pałacach.


Pasterze w podziwieniu stają,

triumfu przyczynę badają.

Co się nowego dzieje,

że tak światłość jaśnieje, .

nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą.


Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,

swej trzody w polu odbierzeli,

Śpiesząc na powitanie

do Betlejemskiej stajnie

Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.


Niebieskim światłem oświeceni

pokornie przed nim uniżeni,

Bogiem Go być prawdziwym,

sercem, afektem żywym

wyznają, wyznają, wyznają.


I które mieli z sobą dary

Dzieciątku dają na ofiary.

Przyjmij o Narodzony,

nas i dar przyneisiony

z ochotą, z ochotą, z ochotą.


A potem Maryi cześć dają

Za Matkę Boską Ją uważają

Tak nas uczą przykładem

Jak iść mamy ichśladem

Statecznie, statecznie, statecznie