Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

Do Jezusa i Panienki:

Powitajmy maleńkiego,

I Panienkę Matkę jego.


Witaj Jezu ukochany, 

Od Patryarchów czekany,

Od Proroków ogłoszony,

Od narodów upragniony.


Witaj dziecineczko w żłobie; 

Wyznajemy Boga w tobie,

Coś się narodził tej nocy,

Byś nas wyrwał z czarta mocy.


Witaj Jezu nam zjawiony, 

Witaj dwakroć narodzony,

Raz z Ojca przed wieków wiekiem,

A teraz z matki człowiekiem:


Któżto słyszał takie dziwy, 

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w boskiej osobie,

Dwie natury różne sobie.


Tyś świat stworzył, a świat ciebie 

Nie poznał, mając wśród siebie:

Idziesz dla jego zbawienia,

On ci odmawia scbronienia.

Za to u świata ubogich, 

Ale w oczach twoich drogich,

Pastuszków którzy czuwali

Wzywasz by cię przywitali.


O szczęśliwi pastuszkowie! 

Któż radość waszą wypowie:

Czego Ojcowie żądali,

Wyście pierwsi oglądali.


Obietnica w raju dana, 

Dziś została wykonana:

Boże! jakżeś miłosierny,

W darach hojny, w słowach wierny.


Takeś świat ten umiłował, 

Iżeś Syna nie żałował:

Zesłałeś go na cierpienia,

Od samego narodzenia.


O Jezu nasze kochanie, 

Czemu nad niebios mieszkanie,

Przekładasz nędzę, ubóstwo,

I wyniszczasz swoje Bóstwo.


Miłości to twojej dzieło, 

Z miłości początek wzięło:

Byś nas zrównał z Aniołami,

Poniżasz się między nami.


Spraw to Jezu Boskie dziecię, 

Niech cię kochamy nad życie:

Niech miłością odwdzięczamy

Miłość której doznawamy.


Święta Panno twa przyczyna, 

Niech nam wyjedna u Syna;

By to jego narodzenie,

Zapewniło nam zbawienie.