Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

A wczora z wieczora

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora

z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.

Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:

Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.


Boga prawdziwego,

nieogarnionego.

Za wyrokiem Boskim,

w Betlejem żydowskim.


Pastuszkowie mali

w polu wtenczas spali,

gdy Anioł z północy

światłość z nieba toczy.


Chwałę oznajmując,

szopę pokazując,

chwałę Boga tego,

dziś nam zrodzonego.


Tam Panna Dzieciątko,

miłe Niemowlątko,

uwija w pieluszki,

pośpieszcie pastuszki!’


Natychmiast pastuszy

śpieszą z całej duszy,

weseli bez miary,

niosą z sobą dary.


Mądrości druhowie,

z daleka królowie,

pragną widzieć swego

Stwórcę przedwiecznego.


Dziś Mu pokłon dają

w ciele oglądają.

Każdy się dziwuje,

że Bóg nas miłuje.


I my też pośpieszmy,

Jezusa ucieszmy

ze serca darami:

modlitwa, cnotami.


Jezu najmilejszy,

ze wszech najwdzięczniejszy,

zmiłuj się nad nami

grzesznymi sługami.