Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził!

W Betlejem, nie bardzo podłym mieście

Narodził się w ubóstwie

Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego

Poselstwa wesołego,

Bieżeli do Betlejem skwapliwie,

Znaleźli Dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

Bogu bądź cześć i chwała

Która by nie ustała

Jak Ojcu tak i Jego Synowi

I Świętemu Dawidowi

W Trójcy jedynemu