Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży

Kolędować małemu

Jezusowi Chrystusowi

Dziś do nas zesłanemu?

Pastuszkowie przybywajcie

Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jako Panu naszemu!

My zaś sami z piosneczkami

Za wami pospieszymy,

I tak tego, maleńkiego,

Niech wszyscy zobaczymy:

Jak ubogo narodzony,

Płacze w stajni położony,

Więc go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy

Zabrzmi świat w wesołości,

Że posłany nam jest dany

Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy,

Z aniołami zaśpiewajmy

Chwała na wysokości!

Witaj, Panie, cóż się stanie,

Że rozkosze niebieskie

Opuściłeś a zstąpiłeś

Na te niskości ziemskie?

Miłość moja to sprawiła,

By człowieka wywyższyła

Pod nieba emiprejskie.