Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Jezus malusieńki

Jezus malusieńki leży wśród stajenki

Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,

w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Dziecina się kwili, Matuleńka lili

w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

Matusia truchleje, serdeczne łzy leje:

O mój synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje

O mój synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje

Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę,

Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę

Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę

Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy

To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy

To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy

Niech Je wszyscy znają, serdecznie kochają,

Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają

Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają

O najwyższy Panie! waleczny Hetmanie!

Zwyciężonyś, mając rączki miłością związane

Zwyciężonyś, mając rączki miłością związane

Leżysz na tym sianie, Królu nieba, ziemi,

Jak baranek na zabicie za moje zbawienie

Jak baranek na zabicie za moje zbawienie

Pójdź do serca mego, Tobie otwartego

Przysposób je do mieszkania i wczasu swojego

Przysposób je do mieszkania i wczasu swojego

Albo mi daj swoje, wyrzuciwszy moje,

Tak będziesz miał godny pałac na mieszkanie Twoje

Tak będziesz miał godny pałac na mieszkanie Twoje