Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Do szopy, hej pasterze

Do Szopy, bo tam cud!

Syn Boży w żłobie leży,

by zbawić ludzki ród.


Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.


Padnijmy na kolana,

to Dziecię to nasz Bóg,

Witajmy swego Pana;

wdzięczności złóżmy dług.


Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.


O Boże niepojęty, kto

pojmie miłość Twą?

Na sianie wśród bydlęty,

masz tron i służbę swą.


Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.


On Ojcu równy w Bóstwie

opuszcza niebo swe

A rodzi się w ubóstwie

i cierpi wszystko złe


Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.


Bóg, Stwórca wiecznej chwały,

Bóg godzien wszelkiej czci,

patrz, w szopie tej zbutwiałej,

jak słodko On tam śpi.


Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.


Jezuniu mój najsłodszy,

Tobie oddaję się.

O skarbie mój najdroższy,

racz wziąć na własność mnie.


Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.