Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! 

Czym prędzej się wybierajcie, 

Do Betlejem pospieszajcie 

Przywitać Pana, przywitać pana 


Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 

Z wszystkimi znaki danymi sobie. 

Jako Bogu cześć Mu dali, 

A witając zawołali 

Z wielkiej radości, z wielkiej radości 


Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, 

Cztery tysiące lat wyglądany 

Na Ciebie króle, prorocy 

Czekali, a Tyś tej nocy 

Nam się objawił, nam się objawił.