Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Akty strzeliste do NMP

Niech będzie uwielbione najmiłościwsze Serce Jezusowe 

i najsłodsze Imię Jezusa Chrystusa i Jego chwalebnej Matki, 

Dziewicy Maryi, na wieki wieków.


Matko Boża, pamiętaj o mnie!


O, Maryjo, Nadziejo nasza, miej litość nad nami!


Dziewico Matko, która nigdy nie byłaś dotknięta zmazą 

ani winy pierworodnej, ani uczynkowej, 

Tobie polecam i powierzam czystość mojego serca.


Maryjo Niepokalanie poczęta, 

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, 

i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, 

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego 

i poleconymi Tobie.


O, Maryjo, która przyszłaś na świat bez zmazy, 

uproś mi u Boga, abym ten świat opuścił bez grzechu.


Matko Niepokalana, spraw abym żyła w Bogu, 

z Bogiem i dla Boga.


Maryjo Niepokalana, zachowaj mnie od grzechu ciężkiego! 


Niepokalanie poczęta Dziewico, nie opuszczaj nas.


Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia, 


Ty nas broń od nieprzyjaciela, a w godzinie śmierci przyjmij.


Matko Boża Częstochowska, módl się za nami.