Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Akt poświęcenia rodziny

Jezu! 

Cała rodzina nasza upada na kolana przed Tobą 

w najgłębszej wdzięczności za dobrodziejstwa Twoje, 

a szczególniej za ten wzór życia rodzinnego, 

jakiś zostawił dla nas w Nazaret. 


Daj nam, o Jezu, 

w rodzinie naszej tę samą zgodę, 

spokój i czystość, miłość, zamiłowanie pracy 

i życie z wiary jakiego przykład nam zostawiłeś. 


Pod Twoją opiekę oddajemy się zarówno w pracach, 

kłopotach i smutkach 

jak i w radościach, powodzeniach naszych, 

zarówno w szczęściu, jak i w nieszczęściu. 


Pobłogosław nas tu obecnych, i nieobecnych, 

żywych i umarłych z całej rodziny naszej.


O Maryjo, matko Jezusa i Matko nasza, 

wspomagaj całą rodzinę naszą i módl się za nas. 

Bądź podporą dla wdów i wdowców, 

wzmocnij chorych oraz starców 

oraz otaczaj swą opieką wszystkich sierót.


Święty Józefie, Stróżu Jezusa i Maryji, 

pomnij na nas, i przez przyczyną Twej modlitwy 

bądź nam pośrednikiem u Twego Syna: 

zjednaj nam łaskę Przenajświętszej, Oblubienicy Twojej, 

będącej Matką Tego, który z Ojcem i Duchem świętym 

żyje i króluje przez nieskończone wieki wieków. 


Amen.